Harku–Lihula–Sindi uus kõrgepingeliin peaks valmima aastal 2018


BNS 31.03.2011

Eesti põhivõrguettevõte Elering plaanib Harku–Lihula–Sindi uue kõrgepingeliini ehitushanke välja kuulutada 2015. aastal, liin peaks valmima aastal 2018.

Elering allkirjastas jaanuaris Harku–Lihula–Sindi 330-kilovoldise õhuliini trassi projekteerimise hankelepingu ühispakkujatega Ramboll Eesti AS ja Ramboll Danmark A/S summas 381.620 eurot. Tööde tähtaeg on tuleva aasta 17. detsember.

Teisipäeval toimus Harku–Lihula–Sindi õhuliini teemaplaneeringu algatamise nõupidamine. Eleringi pressiesindaja Liis Plakk ütles BNS-ile, et teemaplaneeringu algatamise eesmärk on tagada võimalikult paljude vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused kehtiva maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Pärast planeeringu algatamist algavad läbirääkimised maaomanikega.

Nõupidamisel osalesid siseministeeriumi ning Harju-, Lääne- ja Pärnu maakondade esindajad, samuti Eleringi projektimeeskonna esindajad. "Kuna antud liin hõlmab kolme maakonda, siis tegi Elering maavalitsustele ettepaneku käsitleda projekti komplekselt kolme maakonna ulatuses maakonnaülese teemaplaneeringuna. Sellises ulatuses ei ole varem õhuliine planeeringutesse viidud," rääkis Plakk.

Täpne Harku–Lihula–Sindi trass selgub teemaplaneeringu käigus. Kaalumisel oleval trassil teeb Ramboll majandus-tehnilise hindamise nii välitööde, kui lidar-andmestiku alusel koostatud 3D maastikumudeli ja geoloogiliste andmete põhjal, selgitas Plakk. "Peale teemaplaneeringu kinnitamist ja keskkonnamõjude hindamist koostatakse täpne tehniline projekt trassi pikiprofiilil."

Nii Eesti põhja-lõuna suunalist elektriühendust tugevdav Harku–Lihula–Sindi liin kui ida-lääne suunaline Tartu–Viljandi–Sindi uus ühendus on aluseks Eesti ja Läti vahelise kolmanda ühenduse rajamiseks.

Kolmanda ühenduse trassiks on seni välja pakutud mitmeid variante, nii Sindist otse Riia suunas kui Lihulast üle Saaremaa ja mere alt Lätti lääneossa. "Täna ei ole selles osas otsust ning töötame lätlastega ühise seisukoha kujundamiseks," märkis Plakk.

Elering loodab Eesti-Läti vahelise kolmanda elektriühenduse rajada aastaks 2020.

Elering sõlmis mullu oktoobris Empoweriga lepingu Tartu–Viljandi–Sindi uue õhuliini ehitamiseks. Toonase info järgi on lepingu maksumuseks 535 miljonit krooni ning tööde valmimise tähtaeg 30. september 2014.

24. märtsil teatas eraisikut esindav advokaadibüroo Glikman & Partnerid, et saavutas ringkonnakohtus määruse, mis eraisiku kaebuse alusel peatas tema kinnistule sundvalduse seadva korralduse täitmise, mille alusel plaanis Eesti põhivõrguettevõte Elering ehitada läbi kinnistu uue Tartu–Viljandi– Sindi kõrgepinge õhuliini. Sisuline arutelu vaidlusaluse korralduse võimaliku tühistamise osas jätkub Tartu halduskohtus. Eleringi andmetel pole istungi aega veel määratud.