Maanteeamet laseb uurida teede kandevõime seost metsaveoga


BNS 30.03.2011

Maanteeamet tellis AS-ilt Teede Tehnokeskus sügiseks valmiva uuringu metsaveoautode mõjust teedele, uuringu tulemustest võib sõltuda metsaveokite lubatud suurima täismassi muutmine.

Teisipäeval sõlmis maanteeamet riigihanke lepingu, mille kohaselt Teede Tehnokeskus viib läbi töötlemata ümarpuidu veoks vajaliku muldkehade läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seose uuringu, mis peaks analüüsima ka katte külmumissügavuse ja kandevõime seost 2011. aastal.

Uuringu maksumus on lepingu järgi 54.182 eurot, see peaks valmima tänavu septembri lõpuks.

Teisipäeval kohtusid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, ministeeriumi ja maanteeameti esindajad, et arutada metsaveokite täismassi piiranguga seotud küsimusi.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor Ott Otsmann ütles BNS-ile, et ministeeriumi esindajad väljendasid valmidust muuta majandus-ja kommunikatsiooniministri määrust, mis veokite täismassi piirangu kehtestab. Valmidus on tema sõnul aga ebamäärane ja pole selge, millal võiksid vajalikud muudatused üldse kõne alla tulla.

Otsmanni sõnul on Tallinna tehnikakõrgkoolis nüüdseks olemas katseseade selleks, et uurida veokite mõju teedele. Ministeerium soovib Otsmanni sõnul asja täiendavalt analüüsida pärast maanteeameti tellitud uuringu tulemuste selgumist.

"Üritame diskussioonis olla ja kava konkreetsemaks teha," rääkis Otsmann. Tema sõnul kaotab praeguses situatsioonis väikestest koormatest põhjustatud ebamõistlike kulude tõttu metsaomanik, kuna metsa müügihind jääb kulude võrra madalamaks. Eestis kuulub mets peaaegu võrdsetes osades riigile ja eraomanikele.

Autovedajad on teinud korduvalt ettepanekuid, et tõsta senist metsaveokite 44-tonnist massipiirangut 60 tonnile. Nii võiks metsatööstuse ja autovedajate liitude kinnitusel kokku hoida 15,4 miljonit eurot otseseid kulusid aastas ja läbisõit väheneks 21 miljoni kilomeetri võrra.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda andis BNS-ile teada, et nii ministeerium kui ka maanteeamet on valmis muutma veokite täismassi piirangut eeldusel, et selle all ei kannata Eesti teede kvaliteet.

Ministeerium on seisukohal, et transpordiohutuses ei saa teha järeleandmisi. Täismassi piirangu tõstmisega väheneks veokite arv Eesti teedel, siis aitaks see vähendada ettevõtete veokulusid ehk tõsta efektiivsust. Samas ei tohi selle all kannatada teede kvaliteet ega liiklusohutus. Praegu näitavad ministeeriumi hinnangul uuringud pigem seda, et Eesti teed ja sillad ei suuda raskemaid veokeid kanda. Seetõttu on meil vaja viia läbi spetsiaalsed katsed, mis seda kas tõestavad või ümber lükkavad.

Kindlasti ei võimalda ministeeriumi hinnangul täismassi tõstmist kohe sildade olukord, täiendavad investeeringud on siin vajalikud ja kiiret lahendust pole. Täismassi tõstmine puudutab ka kohalikke omavalitsusi, kes kahte kolmandikku riigi teid haldavad, ministeeriumi hinnangul peavad omavalitsused kindlasti selle esmalt kooskõlastama, sest sellega langeb neile suur täiendav finantskoormus.

Eesti maanteed ja sillad on projekteeritud ja ehitatud kindlatele normkoormustele. Põhjamaad on iga normkoormuse tõstmisega alati tugevdanud nii teid kui ka sildu ja kulutanud selleks märkimisväärseid summasid, enne kui nad massipiiranguid on tõstnud. Rootsi on tõstnud raskeveokimaksu, et seda osaliselt ka vedajate poolt finantseerida. Ministeeriumi hinnangul ei saaks Eestis praegu raskeveokimaksu tõsta ega teedele kuluvaid summasid hüppeliselt suurendada.

Koormuste üleüldise tõstmise puhul satuvad ministeeriumi hinnangul ohtu ebapiisava kandevõimega sillad. Kahjulikult mõjuks see ka maanteedele, eelkõige kapitaalselt väljaehitamata kandekonstruktsioonidele. Kahjulik mõju ei pruugi avalduda kohe, vaid lähiaastate jooksul, eelkõige silmaga nähtavate roobaste ja pragude tekkimise kaudu, mille likvideerimine vajab täiendavat raha. Maanteeameti mõõtmistulemuste järgi liigub Tallinna-Tartu maanteel ja Tallinna ringteel paarsada lubatud massi ületavat sõidukit nädalas.