Pirita saab suurejoonelise spordikompleksi


Pressiteade 29.03.2011

Pirita Spordikeskuse arendamiseks on käesoleva aasta investeerimistegevuse eelarves ette nähtud 776 527 eurot.

„Projekt näeb ette tervisespordihoone väljaehitamise, jääväljaku rekonstrueerimise, lastele kelgumäe ja mänguväljaku rajamise ning Rummu tee alla Pirita spordikeskust Lillepi pargiga ühendava kergliiklustunneli rajamise,“ ütles abilinnapea Yana Toom.

Pirita Spordikeskuse arendamist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest - elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Piirkondlik terviklik ja tasakaalustatud areng" meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine".

„Pirita Spordikeskus on üks Pirita linnaosa olulisemaid ühiskondlikke objekte, seda eriti talveperioodil,“ ütles Toom. „Pirita suusaradu külastab päevas sadu spordisõpru. Pirita velotreki ning Pirita jõevahelisele alale tervisespordihoone ehitamine võimaldab pakkuda spordikeskuse külastajatele mitmeid täiendavaid teenuseid – näiteks nii võimalust tervist testida kui asjatundjate käest tervisespordi alast metoodilist nõu saada.“

Rajatav hoone parandab ka inventari hoiutingimusi ning loob paremad võimalused lastega tegelevatele spordiklubidele, näiteks väga populaarsele Jaak Mae Suusakoolile. Tervisespordihoones on ka suusa- ja uisulaenutus, riietus- ja pesemisruumid ning meditsiinilise kontrolli võimalus.

„Lastele valmistab kindlasti suurt rõõmu see, et projekti on kaasatud ka laste mänguväljaku ja kelgumäe ehitus,“ ütles Pirita linnaosa vanem Tiit Terik.

Pirita Spordikeskuse ala asub ülelinnalises rohestruktuuris - rohevõrgustiku tuumalas ja osaliselt ka Pirita jõeoru maastikukaitsealal. Spordikeskuse laiendamise lõppeesmärgiks on rajada alale erinevate spordialadega tegelemist võimaldav spordikeskus, alale on kavandatud ka pallimängude saalid ning tribüünidega rahvusvahelistele nõuetele vastav kaetud velotrekk.