Tallinn algatab Väike-Õismäe kõrghoone planeeringu


BNS 29.03.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil algatada Õismäe tee 105, 105a, 107, 107a ja Paldiski maantee 221 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise, mis näeb ette Väike-Õismäe asumisse uue kõrghoone ehituse.

Detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuvate Õismäe tee 107 ja Paldiski maantee 221 kinnistute ümberkruntimine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 14 maapealse korrusega, ühe maa-aluse korrusega äripindadega kuni 104 korteriga elamu ning ühe nelja maapealse korrusega parkimismaja ehitamiseks ja ühe olemasoleva 14-korruselise korterelamu, ühe 14 maapealse korrusega äripindadega korterelamu, ühe ühe maapealse korrusega tootmishoone, ühe ühe maapealse korrusega ja ühe kahe maapealse korrusega ärihoone, ühe ühe maapealse korrusega kauplus-klubimaja ehitusõiguse täpsustamiseks.

Kokku on kavandatud üks elamumaa, kolm transpordimaa, kaks ärimaa, üks tootmismaa, üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), kaks viie protsendi ulatuses ärimaa ja 95 protsendi ulatuses elamumaa ning üks 55 protsendi ulatuses ärimaa ja 45 protsendi ulatuses sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbega krunt, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Planeeritava maa-ala suurus on 5,82 hektarit.

Korralduse eelnõu põhjal kordab kavandatud äripindadega korterelamu arhitektuurselt mahult planeeritaval alal olemasolevate 14-korruseliste elamute suurust ja liigendatust, haakudes ümbritseva, juba väljakujunenud keskkonnaga. Kavandatav parkimismaja tuleb pargi ja reisi-süsteemi jaoks.

Korraldusega jäetakse algatamata Õismäe tee 105, 105a, 107, 107a, Paldiski maantee 221 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest planeeringu elluviimisega kaasneval tegevusel ei ole eelhinnangu põhjal olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2005. aasta novembris UAB Snoro Investiciju Valdymas, kes soovis kinnistutele ja lähialale ehitusõiguse määramist olemasoleva kaupluse juurdeehituseks ja kahe korterelamu ehitamiseks. Mullu oktoobris sõlmiti haldusleping Tallinna linnaplaneerimise ameti ja kinnisvarahaldusfirma OÜ Karlenhof vahel.