Maanteeamet kuulutas välja Risti ristmiku ümberehituse hanke


BNS 29.03.2011

Maanteeamet kuulutas esmaspäeval välja riigihanke Ääsmäe–Haapsalu maantee Risti ristmiku ümberehituseks Läänemaal.

Hankega tehtavate tööde hulka kuulub olemasolevate katendikihtide eemaldamine, dreenkihi ehitus, kruusliivast ja jämetäitematerjalist aluskihi ehitus, killustikaluse ehitus, kompleksstabiliseerimine, asfaltbetoonist katendikihtide ehitus, freesitud materjali laotamine, tihendamine ja pindamine kõrvalmaanteedel ning valgustuse rajamine.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta teedeehitus- ja remonditööde keskmine netokäive peab olema olnud käibemaksuta vähemalt miljon eurot, samuti peab pakkuja sama aja jooksul olema ehitanud või remontinud vähemalt kolm teeehitus- või remonditöö objekti, millest igaühe käibemaksuta maksumus oli vähemalt 500.000 eurot.

Lisaks peab pakkuja aastail 2006–2010 olema ehitanud katendi-konstruktsiooni asfaltbetoonist ülakihti teedel ja tänavatel vähemalt kolmel objektil, millest igaühe maht oli vähemalt 10.000 ruutmeetrit.

Pakkumised avatakse 20. aprillil. Ehitus kestaks kava kohaselt tänavu 10. maist 7. novembrini.