Kohila veetöötlusjaama hanke võitis Schöttli Keskkonnatehnika


BNS 28.03.2011

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja tunnistas Kohila veehaarete ja veetöötlusjaama projekteerimis- ja ehitushankel edukaks Schöttli Keskkonnatehnika AS-i pakkumise.

Pakkumise maksumuseks vähima hinnakriteeriumi alusel kujunes 943.474 eurot koos käibemaksuga, ütles Kohila Maja juhataja Rein Langeproon esmaspäeval BNS-ile.

Pakkumise edukaks tunnistamisele järgneb vaidlustusaeg. Langeproon lisas, et ettevõte loodab hankelepingu sõlmida ülejärgmisel nädalal.

Varasema info põhjal laekus hankele kokku viis pakkumist, millest üks oli ühispakkumine. Pakkumiste hinnad jäid vahemikku 943.000-1.615.000 eurot.

Hanke käigus on plaanis rekonstrueerida ja rajada mitu puurkaevupumplat ning rajada veetöötlusjaam ja survetõstepumpla. Ühtlasi tuleb hanke võitjal ehitada antud objektide elektri-, valve- ja automaatikasüsteemid ning programmeerida ja siduda need Kohila aleviku Lepaluku veetöötlusjaamas asuva juhtimiskeskuse süsteemiga.

Tööde rahastajad on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Kohila Maja.