Lagedi põhikooli ehitushankele laekus kaks pakkumist


BNS 28.03.2011

Rae valla poolt väljakuulutatud Lagedi põhikooli juurdeehituse ja renoveerimise hankele laekus kaks pakkumist.

Rae valla abivallavanem Meelis Kasemaa ütles BNS-ile, et hanke võitja ja maksumus selguvad aprilli lõpuks. "Vallavalitsuse hankekomisjon kontrollib esitatud dokumendid ja seejärel esitavad hankel osalejad kuu jooksul oma pakkumise tööde teostamiseks," lisas Kasemaa.

Vallal on plaanis põhikooli vana osa remontida ning laiendada hoonet Lagedi aleviku 80-kohalise lasteaia ja spordisaali osas. Lisaks hoonete ehitusele plaanib vald korrastada kooli staadioni ja rajada kunstmurukattega jalgpalliväljaku.

Hanketingimuste järgi peab taotleja viimase kolme aasta ehk aastate 2008–2010 ehitustööde netokäive olema majandusaastal vähemalt 150 miljonit krooni. Taotlejal peavad olema ehitustööde ehitusaegse rahastamise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid. Taotlejal peab olema viimase viie aasta jooksul peatöövõtjana sõlmitud leping ning hea tava kohaselt ehitatud ja üle antud vähemalt neli sarnast ehitustööd, igaüks maksumusega 50 miljonit krooni või üle selle.

Hanke kestvus on 14 kuud.