Tallinn valmistub Rail Baltica trassi rajamiseks


BNS 25.03.2011

Tallinna linnavolikogu otsustas ööl vastu reedet peetud istungil osaleda Läänemere piirkonna programmi projektis „Rail Baltica kasvukoridor”.

Tallinna osaluse kogumaksumus on 100.000 eurot, millest välistoetus moodustab 85.000 eurot. Projekt viiakse ellu aastail 2011-2013.

Projekti eesmärgiks on rajatava Rail Baltica raudteetrassi vahetusse lähedusse jäävate linnade jätkusuutlikkuse tugevdamine infrastruktuuri, teenuste ja koostöö vallas, et raudtee tulekuks ja raudteekoridori kujunemiseks valmis olla, teatas volikogu pressiesindaja.

"Seoses Rail Baltica rajamisega tuleb analüüsida, mida raudtee rajamine linnadele kaasa toob, milliseid tegevusi on vaja planeerida ning mida on otstarbekas ühtlustada kogu raudteetrassi ulatuses," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Projekti raames viiakse läbi uuringud, kus selgitatakse erinevate huvigruppide ülesandeid, vajadusi ja koostööd, analüüsitakse reisiplaneerimise süsteeme ja võimalikku ühendamist kogu koridori ulatuses, käsitledes kõiki olemasolevaid ühistranspordi liike, kaardistatakse olemasolevad logistikakeskused ja analüüsitakse edaspidiseid vajadusi.

Ühtlasi võimaldab projekt alustada linnale vajaliku infrastruktuuri objekti (nn Ülemiste terminali) planeerimismenetlust, mille lõpptulemuseks on omavahel loogiliseks ja toimivaks süsteemiks seotud planeeritav terminal ja olemasolev Tallinna ühistranspordivõrk.