Järlepa küla Raplamaal saab haridus- ja kultuurikeskuse


BNS 24.03.2011

Raplamaal asuv Juuru vald käivitas Järlepa küla haridus- ja kultuurikeskuse ehitushanke.

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 900.000 eurot, hanget rahastatakse struktuuritoetustest.

Juuru vallavolikogu kavatseb neljapäevasel istungil kinnitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele esitatava Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse projekteerimise, ehitamise ja sisustamise projekti omafinantseeringu tagamise summas kuni 185.635 eurot ja põhjendatud ülekulude ning mitteabikõlblike kulude katmise.

Hanke kavandatav alguskuupäev on 1. mai ja lõppkuupäev 1. november.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive ehitus- ja eritööde osas peab olema vähemalt 7,2 miljonit eurot.

Pakkumisi saab hankele esitada 14. aprillini, pakkumised avatakse samal päeval.