Teises kohtuastmes sai Haljala teeprojekti vaidluses võidu Statoil


BNS 23.03.2011

Tartu ringkonnakohus tühistas kolmapäeval maanteeameti käskkirjad Rakvere-Haljala tugimaantee eelprojekti kohta, projekti tühistamist taotles kohtus kütusemüüja AS Eesti Statoil.

Statoil nõudis kohtus maanteeameti Rakvere-Haljala tee eelprojekti tühistamist, kuna projekti kohaselt viiakse tee ettevõtte tanklast eemale, eraldades transiitliikluse ja kohaliku liikluse. Statoilile kuulub selle tee ääres teenindusjaam, mis ei asu Rakvere kesklinna piirkonnas ning on mõeldud teenindama lisaks kohalikule tarbijale ka olemasoleva maantee liiklusvoogusid.

Ringkonnakohus leidis, et vaidlustatud käskkirjad rikuvad Statoili õigusi ning ettevõte on antud asjas planeerimisseadusest tulenevalt puudutatud isik, kelle oleks pidanud kaasama planeerimismenetlusse ehk tee eelprojekti koostamisse. Seda aga maanteeamet ei teinud, teatas kohus.

Statoil on planeeritava maa-ala ümbruses asuva kinnisasja omanik ja planeeringuga kavandatu mõjutab oluliselt tema kinnisasja kasutamistingimusi. Kuna tee eelprojekti kohaselt planeeritakse Statoili kinnistust lähedalt mööda viiv tee viia teise kohta, on taolisel eelprojektil ringkonnakohtu hinnangul kindlasti oluline mõju firma äritegevusele.

Ringkonnakohtu otsusele saab esitada vaidlustuse riigikohtule 30 päeva jooksul.

Mullu novembris otsustas halduskohus Statoili kaebust mitte rahuldada, kuna avalik huvi kaalub üle ettevõtte erahuvi ning ettevõtte argumendid olid kohtu hinnangul põhjendamatud.