Algas Laekvere veemajandushange


BNS 22.03.2011

Lääne-Virumaal asuva Laekvere vallavalitsus kuulutas välja Laekvere aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimise hanke.

Tööde käigus tuleb rekonstrueerida ligi 4,2 kilomeetrit veetorustikke ja ligi 72 majaühendust, samuti ligi 3,6 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ligi 71 majaühendust. Rajada tuleb ka üks veetöötlusjaam ja rekonstrueerida üks puurkaevpumpla ning likvideerida kaks puurkaevu ja pumplat.

Tööde kavandatav alguskuupäev on 1. juuni ja lõppkuupäev 31. detsember 2012.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta summaarne netokäive peab olema vähemalt 50 miljonit krooni.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. aprill.

Projekti aitab rahastada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.