Tallinnasse Kakumäele võib tulla 12 uut üksikelamut


BNS 22.03.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb oma kolmapäevasel istungil algatada Haabersti linnaosas asuva Kakumäe tee 120 kinnistu detailplaneeringu, millega linn annab õiguse kokku 12 kahekorruselise üksikelamu rajamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 4,21 hektarit ning see asub Haabersti linnaosas Kakumäe poolsaarel, Kakumäe tee ja Kopli lahe vahelisel alal. Planeeringuga antakse lisaks veel õigus kinnistule kuni 23 ühekorruselise abihoone ning ühe ühekorruselise tootmishoone ehitamiseks.

Linnavalitsuse korraldusega algatatakse ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest planeeringu elluviimisega kaasnev tegevus – elamurajooni rajamine metsaalale – omab olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse kohaselt on kavas säilitada hoonestusvabana metsaala Kakumäe tee 120 krundi keskosas ning planeeringuga kavandatud elamud on paigutatud vähemväärtusliku haljastusega alale.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2008. aasta suvel OÜ Unired. Kinnistu omanik on Swedbanki kontserni kuuluv Ektornet Residential Estonia OÜ.