KIK kiitis heaks kaks Virumaa tuulepargiprojekti


BNS 22.03.2011

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhatus kiitis heaks kaks tuuleenergeetika arendamise projekti, mille tulemusena ehitatakse tuulepargid Ida- ja Lääne-Virumaale.

Tuulikuparkide rajamist toetatakse Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud saastekvoodi müügitehingu tulust ning investeeringutoetus kahele projektile on ligi 12,4 miljonit eurot.

"Kokku püstitatakse üheksa tuulegeneraatorit, neist kolm Lääne-Virumaale ja kuus Ida-Virumaale ning generaatorite eeldatav elektritoodang aastas on 45.246 megavatt-tundi," selgitas energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. "Rohelise investeerimisskeemi puhul on väga oluline ka projektide abil õhku paisatava süsinikdioksiidi koguse vähenemine ning antud juhul on selleks koguseks 50.000 tonni süsinikdioksiidi aastas," lisas ta.

OÜ Raisneri projekti tulemusena alustatakse Varja tuulikupargi rajamist Ida-Virumaale Lüganuse valda. Rohelise investeerimisskeemi toel püstitatakse kuus kahemegavatise võimsusega tuulikut ja rajatakse vajalik taristu. Projektile eraldatud toetus on 7,23 miljonit eurot ja tuulegeneraatorid peaksid olema töövalmis 2013. aasta alguseks, teatas KIK.

Teine toetust saanud projekt on Oceanside OÜ poolt Lääne-Virumaa Viru-Nigula valda kerkiv Ojaküla tuulikupark, kuhu püstititatakse kolm 2,3-megavatist tuulikut ning rajatakse pargi toimimiseks vajalikud teed, elektrikaablid ja liitumispunktid. Projektile eraldatud toetus on veidi üle 5,13 miljoni euro ja tuulepark peaks elektri tootmist alustama 2012. aasta alguses.

Vastavalt elektrituruseadusele antud investeeringutoetuste käigus rajatud elektritootmisüksused taastuvenergia dotatsiooni ei saa.

Oceanside kuulub Krediidiinfo andmetel Eesti investeerimisfondile Freenergy AS. Raisneri omanikud on Hispaania suur energiakontsern Iberdrola Energias Renovables, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ja Adepte OÜ.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja Eestis.