EAS toetab ettevõtluskeskkonna arendamise projekte kaheksa miljoniga


BNS 21.03.2011

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme raames toetada seitset ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendamise projekti kokku kaheksa miljoni euroga.

Keila linnavalitsus sai Keila tööstuspiirkonna arendamise projektile 1,77 miljonit eurot, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus 2,14 miljonit eurot Narva logistika- ja tööstuspargi infrastruktuuri rajamiseks, Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus SA 2,2 miljonit eurot Painküla tööstusala esimsele etapile.

Põlva linnavalitsusele eraldas EAS endise Põlva KEK-i ala infrastruktuuri tarbeks 840.261 eurot, Paldiski linnavalitsus sai ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri tarbeks 378.000 eurot ja Virumaa Tööstuspark MTÜ pargi esimese etapi tarbeks 298.905 eurot.

Kokku aitab toetus EAS-i teatel kaasa ligi 130 hektari suuruse maa-ala ettevalmistamisele ettevõtluseks ning investeeringu tulemusena luuakse eeldused kuni 2672 töökoha loomiseks.

Keila tööstuspiirkonna arendamiseks antud toetusega luuakse eeldused nii juba tegutsevate ettevõtete tegevuse laiendamiseks kui ka uute ettevõtete tekkeks. Projektiga luuakse taristu kokku 43,2 hektaril asuva 25 eri kinnistu teenindamiseks.

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta oli kuni 2,2 miljonit eurot, mis võib moodustada kuni 85 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme maht perioodil 2007–2013 on 93,7 miljonit eurot.

Taotlusi sai esitada 1. septembrist 1. detsembrini 2010, EAS-ile esitati tähtaegselt 17 taotlust. Kuna toetust väärivaid taotlusi laekus rohkem kui meetme eelarve võimaldas, suurendas regionaalminister vooru eelarve kaheksa miljoni euroni. Kokku ületas taotletav kogusumma ettevõtluskeskkonda arendavate projektide jaoks ette nähtud eelarvet 6,39 miljoni euroga.

Meetme raames toetati tootmisele ja logistikale suunatud kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri nagu juurdepääsuteede, vee- ja kanalisatsioonitrasside, maaparandussüsteemide, välisvalgustuse, elektri- ja sideliinide ning küttetrasside rajamist.