Algas Lagedi põhikooli juurdeehituse ja renoveerimise hange


BNS 21.03.2011

Harjumaal asuv Rae vald käivitas Lagedi põhikooli juurdeehituse ja renoveerimise projekteerimis-ehitustööde riigihanke.

Rae abivallavanem Meelis Kasemaa ütles BNS-ile, et Lagedi põhikooli juurdeehituse ja renoveerimise hange sisaldab endas olemasoleva koolihoone rekonstrueerimist. "Lisaks vana osa remondile soovib Rae vald laiendada hoonet Lagedi aleviku 80-kohalise lasteaia ja spordisaali osas. Lisaks hoonete ehitusele soovime korrastada kooli staadioni, rajades kunstmurukattega jalgpalliväljaku."

"Hanke tulemused selguvad aprilli lõpuks ja siis saab rääkida maksumusest," lisas ta.

Kasemaa sõnul soovib vald avada uue renoveeritud põhikooli ja lasteaia 2012. aasta 1. septembril.

Tegemist on väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega. Hanke kestus on 14 kuud.

Hanketingimuste järgi peab taotleja viimase kolme aasta ehk aastate 2008–2010 ehitustööde netokäive olema majandusaastal vähemalt 150 miljonit krooni. Taotlejal peavad olema ehitustööde ehitusaegse rahastamise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid. Taotlejal peab olema viimase viie aasta jooksul peatöövõtjana sõlmitud leping ning hea tava kohaselt ehitatud ja üle antud vähemalt neli sarnast ehitustööd, igaüks maksumusega 50 miljonit krooni või üle selle.

Pakkujaid on eeldatavalt viis, hankija ei piira pakkujate eeldatavat arvu.

Taotlusi saab hankele esitada 25. märtsini.