KIK annab kalapääsude rajamise projektidele 2,55 miljonit eurot


BNS 21.03.2011

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus lõpetas vooluveekogude seisundi parandamisele suunatud taotluste hindamise ja otsustas rahastada nelja projekti kogusummas 2,55 miljonit eurot.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide abil rajatakse kalapääsud Põltsamaa linna, Kunda tsemenditehase, Vastse-Roosa paisu ja Linnamäe elektrijaama juurde, teatas KIK. Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja mais.

"Ehkki algselt laekus meile 12 taotlust, mille toetussoov ületas tublisti vooru eelarvet, jäi hindamiste tulemusena järele neli taotlust," ütles projektikoordinaator Ööle Jaanson. Tema sõnul peituvad ülejäänud projektide rahastuseta jäämise põhjused peamiselt kas keskkonnamõjude hindamise või riigiabiga seotud muredes ning plaanitavate tegevuste sobimatuses meetme eesmärgiga, milleks oli ennekõike kalapääsude rajamine.

200.000 eurot saab KIK-i otsusega MTÜ Vastse-Roosa Külaseltsi projekt, mille käigus rajatakse Vastse-Roosa vana veskiveski paisu juurde 140 meetri pikkune kalapääs. Vaidva jõel asuv Vastse-Roosa pais on ligikaudu 100 meetrit pikk ja koosneb maakivimüüritisega kindlustatud pinnaspaisust ja 13 meetri laiuse avaga liigveelaskmest. Rajatava kalapääsu näol on tegemist möödaviikpääsuga ehk väikese kaldega looduslähedase tehissängiga, mis juhib kalad kaarega paisust mööda.

1,49 miljonit eurot eraldatakse Põltsamaa linnavalitsusele Põltsamaa linna paisu renoveerimiseks ja kalapääsu rajamiseks, IMG Energy OÜ saab Kunda tsemenditehase paisu kalapääsude rajamiseks 232.195 eurot. AS Eesti Energia saab Linnamäe hüdroelektrijaama kalapääsude jaoks toetust 640.678 eurot.

KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi. Ühtlasi on KIK-ist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.