Tallinna Ülikool asetas nurgakivi uuele teadus- ja õppehoonele


Pressiteade 18.03.2011

Täna, 18. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis pidulik nurgakivi asetamine uuele teadus- ja õppehoonele, mis valmib 2012. aasta esimeses pooles.

Aadressile Narva mnt 27/29 valmib ehitusprojekti tulemusena 6-korruseline valgusküllane Silva-nimeline teadus- ja õppehoone, mis ühendab ülikooli Narva maanteel asuva hoonetekompleksi tervikuks. Silva hoone põhikasutajateks saavad Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika Instituut, Ökoloogia Instituut, Psühholoogia Instituut, Kommunikatsiooni Instituut, Riigiteaduste Instituut ning Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. Lisanduvad ruumid üliõpilaskonnale, karjäärinõustajatele, teadmussiirde keskusele, ülikooli kirjastusele ja akadeemilisele raamatukogule; samuti valmib mitu suuremahulist auditooriumit ning uus kohvik.

Tallinna Ülikooli rektori Rein Raua sõnul on ülikool on väga lühikese aja jooksul teinud suure sisulise hüppe ning on ammu aeg, et see ka vormiliselt näha oleks. „Kui Silva hoone saab kaasaegsete nõuete järgi ümber ehitatud, on enamusel meie ülikooli õpetlastel töötingimused, mis on ühe Euroopa pealinnas asuva ülikooli väärilised,“ sõnas Raud.

Ehitustööde tulemusena nüüdisajastatakse ja lisandub uut pinda teadus- ja arendustegevuseks üle 12 000 ruutmeetri. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 12 miljonit eurot, millest 6,4 miljonit eurot kaetakse Euroopa Liidu struktuurifondidest teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetmest ja ülejäänud ülikooli omavahenditest. Hoone arhitektuurilise lahenduse väljatöötaja on Arhitektuuribüroo Ignar Fjuk OÜ, ehitustöid teostab AS Oma Ehitaja.

Täna toimunud nurgakivi asetamisel osalesid ülikooli liikmed eesotsas rektor Rein Rauaga, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Indrek Reimand, arhitekt Ignar Fjuk, AS-i Oma Ehitaja esindaja Kaido Fridolin ning SA Archimedes esindaja Eve Sild.