Algas hange Järva-Jaani veerajatiste rekonstrueerimiseks


BNS 18.03.2011

Järva-Jaani vallale kuuluv OÜ Järva-Jaani Teenus kuulutas reedel välja hanke Järva-Jaani alevi vee- ja kanalisatsioonitorustiku, reoveepumplate ning puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Projekti raames tuleb rajada 9,3 kilomeetrit vee magistraaltorustikku, 6,7 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1,3 kilomeetrit survekanalisatsiooni torustikku. Lisaks sellele peab hanke võitja ehitama viis reoveepumplat, ühe puurkaev-pumpla ja 12 tuletõrjehüdranti. Tööde kestvuseks on planeeritud 240 päeva.

Hankel osalemiseks peab ettevõtte viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde teostamisel olema igal aastal minimaalselt 1,6 miljonit eurot. Ühispakkumise korral peavad juhtiva partneri vastavad näitjad olema vähemalt 50 protsenti nõutavast.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11. aprill.

Projekti rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Järva-Jaani Teenus.