Maanteeamet: Bindersilt nõutavad summad on suured


BNS 18.03.2011

Maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu nimetas summasid, mida amet kavatseb Läti ehitusfirmalt SIA Binders seoses pooleli jäänud Pärnu ümbersõidu ehitustöödega sisse nõuda, suurteks.

Kasesalu ütles BNS-ile, et amet kavatseb lepingu Bindersi ning AS-iga Koger&Partnerid lõpetada vastavalt lepingutingimustele. "Kindlasti ei jäeta kasutamata lepingust tulenevaid õigusi." Kasesalu lisas, et lepingutingimuste kohaselt tuleb Bindersil maanteeametile kui tellijale hüvitada tekitatud kahju ja tasuda leppetrahv.

Kasesalu ütles BNS-ile, et nõutav täpne summa selgub lepingu lõpetamisprotseduuride käigus ja pärast kõigi ameti nõuete esitamist. "See protsess võib võtta kuid."

2. märtsil toimunud pooltevahelisel kohtumisel teavitas amet Kasesalu sõnul Bindersit esitatavatest nõuetest. Kasesalu lisas, et siiani pole Binders oma seisukohta ameti nõuete osas esitanud. Samuti pole Binders siiani ameti vastu nõudeid esitanud.

Bindersi pressiesindaja Vita Noriņa sõnul on väga oluline, et maanteeamet on nõustunud looma spetsiaalse lepingu lõpetamise komisjoni jõudmaks kokkuleppele kõikides lõpetamise tingimustes või nõuetes. "Seega hoidub Binders hetkel kommenteerimast mistahes lepingu lõpetamise tingimusi."

Noriņa ütles BNS-ile, et Pärnu ümbersõidu ehitusleping ei ole hetkel veel lõpetatud. Ta märkis, et maanteeamet informeeris sel nädalal oma nõusolekust leping lõpetada, mis tähendab, et lepingu lõpetamise protsess algab.

Noriņa lisas, et loomulikult võttis Binders enne lepingu ülesütlemisest teatamist arvesse võimalikke nõudeid.

Bindersi juhatuse liige Normunds Luste ütles BNS-ile, et Binders lõpetab Pärnu ümbersõidu rajamise vähendamaks kõikide seotud osapoolte kahjusid. Tema sõnul on oluline, et lepingu lõpetamise protsess toimuks kiiresti, kuna uus tee-ehitushooaeg on tulekul. Luste avaldas lootust, et maanteeamet suudab Pärnu ümbersõidu järgmise ehitusfirmaga saavutada professionaalse ja konstruktiivse suhte.

Maanteeamet on teatanud, et alustab kohe uue ehitaja leidmiseks hankedokumentide ettevalmistamist ning loodab jõuda lepinguni hiljemalt augustis. Kasesalu märkis, et tulenevalt riigihangete seadusest on uue riigihanke korraldamine aeganõudev protsess. "Lisaks sellele tuleb enne hanke väljakuulutamist teostada vanade hangete täielik inventeerimine, et selgitada välja täpsed tööde mahud."

Binders on varem teatanud, et Pärnu ringtee ehitusleping on ettevõttele põhjustanud miljoni lati suuruse kahju, kuna Binders on olnud sunnitud parandama ja kõrvaldama oma partnerfirma, ehitusettevõtte Koger&Partnerid poolseid puudujääke ehitustööde teostamise algetapil. Samuti on Binders süüdistanud maanteeametit võimetuses või soovimatuses tekkinud olukorda konstruktiivselt lahendada.

Veebruari keskel Pärnu ümbersõidutee ehituslepingu ühepoolsest ülesütlemisest teavitanud Binders teatas neljapäeval, et lõpetab esmaspäevast ka ehitusobjekti hooldamise.

Kolmapäeval saatis maanteeamet Bindersile ning Koger&Partneritele avalduse Pärnu ümbersõidu esimese ja teise etapi ehituslepingute lõpetamise kohta.