Binders lõpetab esmaspäevast Pärnu ümbersõidutee hooldamise


BNS 17.03.2011

Eelmisel kuul Pärnu ümbersõidutee ehituslepingu ühepoolsest ülesütlemisest teavitanud Läti ehitusfirma Binders teatas neljapäeval, et lõpetab esmaspäevast ka ehitusobjekti hooldamise.

Bindersi juhatuse liige Normunds Luste sõnul on ettevõte ohutute sõidutingimuste tagamiseks juba üle kuu aja oma vahenditega ehitusobjekti hooldanud ja viib sellel nädalal viimast korda läbi juurdepääsuteede tehnohoolduse ning parandab sulaperioodist tingitult tekkivad arvukad augud.

"Teavitasime ehitusobjekti hooldamise lõpetamisest aegsasti Eesti maanteeametit, kuid objekti tellija ei ole teinud konstruktiivseid ettepanekuid lepingu lõpetamisega tekkinud probleemide, sealhulgas ehitusobjekti hooldamise küsimuse lahendamiseks," märkis Luste pressiteates.

Binders teatas veebruaris, et otsustas tellija süstemaatilise ebajärjekindluse tõttu lõpetada Eesti maanteeametiga sõlmitud lepingu Pärnu ümbersõiduteede ehitamiseks, mis on toonud ettevõttele vähemalt miljon latti kahju. Firma sõnul olid nad ehitustööde teostamise algetapil sunnitud parandama ja kõrvaldama oma partnerfirma Koger & Partnerid puudujääke. Hiljem muutis olukorra Bindersi juhtide hinnangul veelgi keerulisemaks tellija võimetus või soovimatus tekkinud olukorda konstruktiivselt lahendada.

"Koger & Partnerite ja Bindersi vaheline konsortsium loodi Eesti ettevõtte initsiatiivil 2009. aastal, et osaleda Eesti maanteeameti korraldatud konkursil Pärnu ümbersõidutee ehitamiseks," rääkis Luste. "Alguses kuulus konsortsiumis juhtpositsioon ja põhivastutus Eesti ettevõttele, kuid kahjuks selgus ehitustööde käigus, et Eesti partneril polnud sellise mahuka töö tegemiseks ei ressursse ega ka vajalikku professionaalsust, misjärel otsustas Binders oma maine säilitamiseks haarata objekti juhtpositsiooni enda kätte."

Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee ehitusleping sõlmiti 2009. aasta 23. septembril ja läänepoolse ühendustee ehitusleping 3. novembril. Ettevõtete Binders ja Koger & Partnerid ühine pakkumine nägi ette tööde teostamist kahes järgus ühtekokku 23,63 miljoni euro eest. Vastavalt lepingule pidi Ehitajate tee valmima tänavu sügisel ning läänepoolse ümbersõidu valmimise tähtaeg oli juba möödunud aasta 15. oktoobril.

Kolmapäeval saatis maanteeamet Bindersi ja Koger&Partnerid esindajaile omapoolse avalduse Pärnu ümbersõidu esimese ja teise etapi ehituslepingute lõpetamise kohta.

Samas alustab maanteeamet pressiesindaja teatel kohe uue ehitaja leidmiseks hankedokumentide ettevalmistamist ning loodab jõuda lepinguni hiljemalt 2011. aaasta augustis.

Teedeehitusfirma SIA Binders on enam kui 57 miljoni eurose aatakäibega üks Läti suurimaid ehitusfirmasid.