TOP-i ala planeeringule korraldatakse kaks arutelu


BNS 16.03.2011

Neljapäeval toimub Pirita jõe suudmealal asuva Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP-i) arenduse detailplaneeringu avalik arutelu, kuid ettepanekute ja vastuväidete suure hulga tõttu korraldatakse ka teine arutelu.

Regati puiestee 1, 3 ja 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu esimene arutelu toimub neljapäeval Pirita Sotsiaalkeskuses, teatas linnavalitsus. Neljapäeval saavad linnavalitsuse teatel vastuväited ja ettepanekud esmased sisulised vastused. Pärast kõigile küsimustele kirjalikku vastamist veel teinegi avalik arutelu.

Planeering oli avalikul väljapanekul mullu 27. detsembrist tänavu 7. veebruarini.

OÜ R-Konsult koostatud planeering hõlmab 42,5 hektari suuruse maa-ala ja annab võimaluse rajada mere äärde veekeskuse ning TOP-i hoonetest kesklinna poole jäävale alale kuni kolmekorruselised korterelamud. Detailplaneering näeb ette ka olümpiapurjespordikeskuse hoonetekompleksi restaureerimise, renoveerimise ja laiendamise.

Tallinna linnavalitsus võttis detsembris vastu Pirita linnaosas asuva Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Maa-alale on kavandatud kokku 29 krunti: kaheksa ärimaa, kuus äri- ja elamumaa, kolm elamumaa, kuus tootmismaa, kolm transpordimaa ja kolm üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksust.

Regati puiestee 1, 3 ja 5 kinnistu on kavas jagada planeeringuga 21 krundiks, mille hulgas on tootmismaa sihtotstarbega jahisadama krunt ja suuremas osas mere täitmise arvel moodustatav ärimaa sihtotstarbega krunt veekeskuse rajamiseks.

Planeeritavale maa-alale on kavandatud elu- ja ärihooneid kokku 288 korteriga. Muinsuskaitsealune TOP-i hoonetekompleks renoveeritakse säilitades kompleks üldjoontes oma praegustes gabariitides, mahus ja väliskujunduses.

Varasema info kohaselt on Regati puiestee 1, 3 ja 5 kinnistu omanikud OÜ Topspa Kinnisvara ja AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus.