Viimsi veetöötlusjaama ehitab Esmar Ehitus


BNS 16.03.2011

Viimsi Vesi sõlmis märtsi alguses lepingu AS Esmar Ehitusega Viimsi veetöötlusjaama rajamiseks, tööde maksumus on 3,29 miljonit eurot.

Leping jõustus tänavu kolmandal märtsil ja kehtib 28. detsembrini.

Tööde raames rajab Esmar Ehitus kolm veereservuaari, veetöötluskompleksi ja jaama väliskommunikatsioonid.

Hankele Viimsi veetöötlusjaama rajamiseks laekus kokku kuus pakkumist.

Seoses võimaliku huvide konfliktiga oli AS Terrat eelenevalt Esmar Ehituse hankele kvalifitseerimise ja edukaks tunnistamise vaidlustanud. Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis vaidlustuse rahuldamata.

Viimsi Vesi küsis jaanuari keskel keskkonnaministri käest nõu seoses võimaliku huvide konfliktiga Viimsi veepuhastusjaama ehitushankel. Nimelt on Esmar Ehituse juht Priit Post ka Viimsi Vee nõukogu liige.