Ramboll Eesti koostab Tartu idaringtee tasuvusanalüüsi


BNS 15.03.2011

Ramboll Eesti AS võitis Tartu linna korraldatud riigihanke ning koostab Tartu linna idapoolse ringtee tasuvusanalüüsi lõigus Võru maantee – Räpina maantee ja korrigeerib projekti rahastamistaotluse.

Ramboll Eesti AS on koostanud ka Tartu idapoolse ringtee eelprojekti.

Tartu idapoolse ringtee rahastamine on arvatud linna transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse. Kuna investeeringute kavas on projekti summat vähendatud 33,2 miljonile eurole, on vaja eelprojekti koostajal korrigeerida kulu-tulu analüüsi, riskianalüüsi ja sellega seoses ka rahastamistaotlust, selgus linnavalitsuse korraldusest.

Lisaks kinnitas linnavalitsus oma teisipäevasel istungil ka Pärna tänav 26 krundile projekteerimistingimused uue korterelamu püstitamiseks. Krundile on lubatud ehitada kuni kolmekorruseline kokku 10 korteriga korterelamu. Krundi pindala on 737 ruutmeetrit.

Samuti väljastas linn teisipäeval aadressile Vanemuise tänav 45 ehitusloa ärihoone-korterelamu püstitamiseks. Krundi pindala on 1126 ruutmeetrit ning maja lubatud korruselisuseks on kolm, millele lisandub maa-alune keldrikorrus. Täpset korterite arvu pole veel kindlaks määratud.

Samuti kiitis linnavalitsus heaks Pikk tänav 68 ja 70 kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse, mille kohaselt ühendatakse krundid ning alale ehitatakse kuni viiekorruseline 16 korteriga korterelamu-ärihoone. Planeeritav ala asub Ülejõe linnaosas ning on 2500 ruutmeetrit suur.