KIK toetas veemajanduse projekte veel 43 miljoni euroga


BNS 14.03.2011

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi rahastusotsused 14 veemajanduse infrastruktuuri projektile kogusummas 43 miljonit eurot, tehtud otsused lisanduvad juba kahe varasema vooru kaudu positiivse otsuse saanud 59 taotlusele.

Kolmanda vooru projektidest suuremad on AS-i Narva Vesi Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt ligi 5,7 miljoni euroga, AS-i Haapsalu Veevärk Läänemaa veemajandusprojekt 4,9 miljoni euroga, OÜ Kuusalu Soojus projekt Kuusalu valla, Kiiu ja Kolga alevike ühisveevarustsuse ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ligi 3,5 miljoni euroga ning AS-i Põlva Vesi Põlvamaa veemajandusprojekt samuti ligi 3,5 miljoni euroga.

KIK-i teatel on seega kokku meetmes ette nähtud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusraha enam kui 95 protsendi ulatuses otsustega kaetud. Praegu otsustega katmata vahendid jäävad kõigi eelduste kohaselt võimalike lisatööde või projektide kallinemiste tarbeks reservi.

Veemajanduse juhtivkoordinaatori Tiiu Noormaa sõnul on peamine probleem olnud sagedased hangete vaidlustamised, mis on mitme projekti puhul töid tõsiselt edasi lükanud ning rahade õigeaegse kasutamise ohtu seadnud. "Õnneks on näha juba ka olukorra paranemist ning loodetavasti ka maksete hoogustumist," lisas ta.

Ühtekuuluvusfondist on viimasel kolmel aastal rahastatud 73 veemajanduse projekti ühtekokku ligi 392 miljoni euro eest. Möödunud aasta lõpus sai valmis ka esimene projekt, millega viidi lõpule kogu Otepää linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veetöötlusjaamade rekonstrueerimine, ehitati juurde üks reoveepuhasti ning täiendati juba olemasolevat puhastit.