Algas Kohtla-Järve piirkonna veevarustuse hange


BNS 14.03.2011

OÜ Järve Biopuhastus kuulutas välja Kohtla-Järve Ahtme ja Järve linnosasid, Püssi linna ning Jõhvi valda hõlmava asulasiseste peatorustike rekonstrueerimise kolmeosalise hanke.

Hanke esimene osa sisaldab vee peatorustike projekteerimist ja ehitust Kohtla-Järve Ahtme ja Järve linnaosades. Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 12,9 miljonit eurot ja kestus 59 kuud.

Hanke teises osas tuleb projekteerida ja ehitada vee peatorustikud Jõhvi vallas. Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 3,4 miljonit eurot ja kestus 54 kuud.

Hanke kolmas osa hõlmab vee peatorustike projekteerimist ja ehitust Püssi linnas. Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 900.000 eurot ja kestus 42 kuud.

Pakkumisi saab esitada ühele või mitmele hanke osale, pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. aprillil.

Pakkuja kolme möödunud majandusaasta summeeritud netokäive ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning rajatiste projekteerimise-, rekonstrueerimise- ja ehitustööde osas peab olema esimese osa puhul vähemalt 5,2 miljonit eurot, teise osa puhul 1,6 miljonit eurot ja kolmanda osa puhul 800.000 eurot.

Töid aitab rahastada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Hankega kaasneb täiendavate hangete võimalus rekonstrueerimist vajavate tänavalõikude projekteerimiseks, ehituseks ning materjalide hankimiseks.