Koolitus: Planeeringud ja keskkonnamõju strateegilised hindamised. Projekteerimistingimused ja keskkonnamõju hindamised. Keskkonnavastutus

 


23. märtsil 2011 toimub koolitus teemal "Planeeringud ja keskkonnamõju strateegilised hindamised. Projekteerimistingimused ja keskkonnamõju hindamised. Keskkonnavastutus", kus käsitletakse KMH ja KSH seadusandlust ning nende tegemise problemaatikat, sh enamlevinud menetlusvigu KSH-de ja planeeringute ühildamisel.

Koolitus keskendub praktikas esilekerkinud probleemidele, kus lahatakse ka värsket kohtupraktikat, sh Euroopa Kohtu praktikat.

Lektoriteks on kekskonnamõju hindmaise ekspert Toomas Liiv (OÜ Corson) ja Tuulikki Laesson.

Erakorraliselt algab koolitus kell 10.30 ja lõpeb 16.15. Koolituse pikkuseks on kuus akadeemilist tundi.

23. märtsil 2011 toimuva KSH ja KMH koolituse maksumuseks on registreerimisel kuni 16.03.2011 (kaasa arvatud) 70 eurot (1092,26 krooni), hind koos km-ga 84 eurot (1314,31 krooni). Registreerimisel alates 17.03.2011 (kaasa arvatud) on koolituspäeval osalemise maksumus 80 € (1251,73 krooni), hind koos käibemaksuga 96 eurot (1502,07 krooni).

Vähemalt viiel koolituspäeval osalemise korral on ühe koolituspäeva maksumus 5% madalam. Hind sisaldab materjale, parkimist koolituse ajal Kesklinna parkimistsoonis, hommikukohvi, kohvipausi ja ühist lõunat lähedalasuvas restoranis Sisalik.

Ülejäänud 2011. aasta koolitused on toodud Punase Puu kodulehel www.punanepuu.ee.

Registreeruda saate:
E-mail: koolitus@punanepuu.ee
Tel: 646 1996, 50 40 972, 50 14 340
Aadressil www.punanepuu.ee

Info telefonil 6461996, 5040972, 5014340 või elektronposti aadressil koolitus@punanepuu.ee.