Koolitus: Ehitustöö riigihanked, vaidlustused

 

Kas teate, et kinnisvaraarendaja peab tegema riigihankeid, kui ta üürib oma ehitisi välja riigile või mõnele teisele hankijale? Millised on ohud ühispakkumiste tegemisel? Millised on enamlevinud eksimused pakkujatele esitatavates tegutsemise nõuetes? Kuidas mõjutab ehitusprojekti seletuskiri ehitustöö riigihanget tegemist? Millised on enamlevinud praktikas esilekerkinud probleemid hankelepingutes? Mida on arvanud ehitustööde hangete osas 2010.ja 2011 vaidlustuskomisjon ja kohtud? Kuidas mõjutab ehitustööde riigihankeid Riigikohtu uus käsitlus ehitus- ja kasutuslubadest ning detailplaneeringutest? Millised on EL suundumused riigihangetes?

Seda ja palju muud aktuaalset ehitustööde riigihangetest kuulete Koolituskeskuse Punane Puu poolt 16. märtsil 2011 korraldataval koolitusel "Ehitustöö riigihanked, vaidlustused".

Praktilisi näpunäiteid sellel teemal jagavad pikaajalise ehitusfirma kogemusega Alo Tamm (OÜ Hanstep, jurist), kes käsitleb oma praktiliste kogemuste najal ühispakkumiste ja hankelepingute teemat, ning vaidlustuskomisjoni ja kohtupraktikat lahkab ning ehitusprojekti ja tegutsemisõiguste ning muid aktuaalseid teemasid käsitleb Tuulikki Laesson (OÜ Laesson&Partnerid, jurist), kes käsitleb riigihankeid.

Koolituse pikkuseks on 6 akadeemilist tundi.

Koolituse algus on kell 10.00, kohvipaus 11.30-11.45 ja lõunapaus 13.15 -14.10 ja koolitus lõpeb 15.30.

Soovides vähendada vaidlustusi ja hangete tühistamisi, on 16. märtsi 2011 toimuva riigihangete koolituse maksumuseks vaid 55 eurot (860,56 krooni), hind koos km-ga 66 eurot (1032,68).

Hind sisaldab materjale, parkimist koolituse ajal Kesklinna parkimistsoonis, hommikukohvi, kohvipausi ja ühist lõunat lähedalasuvas restoranis Sisalik.

Ülejäänud 2011. aasta koolitused on toodud Punase Puu kodulehel www.punanepuu.ee.

Registreeruda saate:
E-mail: koolitus@punanepuu.ee
Tel: 646 1996, 50 40 972, 50 14 340
Aadressil www.punanepuu.ee

Info telefonil 6461996, 5040972, 5014340 või elektronposti aadressil koolitus@punanepuu.ee.