Tallinna volikogu kehtestas Tatari tänava ärihoone planeeringu


BNS 11.03.2011

Tallinna volikogu kehtestas neljapäevasel istungil kesklinnas aadressil Tatari 51 asuva kinnistu detailplaneeringu, mis näeb ette sinna äri- ja büroohoone rajamise.

Kinnistu detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ja määrata ehitusõigus 0,81 hektari suurusele maa-alale kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Ärihoone on plaanis ehitada erineva kõrgusega osadest. Selle esimesele korrusele tulevad äriruumid ja järgnevatele korrustele bürood. Planeeringu koostamise lisanõuded kehtestavad kavandatava hoone kõrguseks maksimaalselt 44,5 meetrit merepinnast.

Krundile planeeritakse kokku 165 parkimiskohta, samuti on kavas kinnistu heakorrastada ja haljastada. Planeeritavast maa-alast läänes asuvad endised Lutheri vineeri- ja mööblivabriku arhitektuurimälestisteks tunnistatud hooned.

Kinnistu detailplaneeringu algatamist taotles möödunud aastal selle omanik OÜ Vindor Holding.