Minister: Sindi paisule tuleb teha uus keskkonnamõju hinnang


BNS 10.03.2011

AS-i Raju kavandatavale Pärnu jõel asuva Sindi paisu hüdroelektrijaamale tuleb teha Natura keskkonnamõju hinnang, ütles BNS-ile keskkonnaminister Jaanus Tamkivi neljapäeval.

AS Raju taotleb Sindi paisul elektritootmiseks ajutist vee-erikasutusluba, seda kuni uue loa saamiseni. 2006. aastal välja antud luba lõpeb pühapäeval, selles kirjeldatud tegevusi nagu hüdroelektrijaama ja kalapääsu rajamist Raju ellu viinud pole.

Sindi paisu uue vee-erikasutusloa andmisele eelneb Tamkivi sõnul nüüd Natura ala nõuetest lähtuv keskkonnamõjude hindamine, mis võib aega võtta pool aastat. Küsimusele, miks teha uus hinnang, kui kõigile Pärnu jõe inimtekkelistele veevoolu takistustele on varem koostatud eksperthinnang paisude küsimuses, vastas Tamkivi, et uus hinnang arvestab täpsemalt Natura nõuetega.

Lõppeva loaga on Rajule lubatud hüdroelektrijaama ehitamine Sindi paisule, tingimusteks on kalapääsu rajamine Pärnu jõe paremkaldale ja vasakkalda kalapääsu rekonstrueerimine.

Samas on riik väljendanud ka huvi pais ära osta ja vastavalt keskkonnaekspertide soovitusele inimtekkeline takistus kalade liikumisteelt eemaldada. Sindi paisu küsimus on lahenduseta aastaid. Pais takistab merest siirdekalade jõudmist ülevalpool paisu asuvatele koelmualadele.