Seminar: Probleemid ja võimalused korterelamute renoveerimiselTallinna Tehnikakõrgkooli ehitusfüüsikapäev
Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas 23. märtsil 2011 kell 14.00 -16.30

"Probleemid ja võimalused korterelamute renoveerimisel"

Seminar tugineb Tallinna  Tehnikakõrgkooli  poolt  läbi  viidud  uuringule  „Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud korterelamute ehitusfüüsikaline olukord“.

Seminar on suunatud nii korteriühistute esindajatele kui ka korterelamute renoveerimisega tegelevatele ehitusinseneridele, energiaaudiitoritele, üliõpilastele ja teemast huvitatud inimestele. Seekordne ehitusfüüsikapäev keskendub peamiselt korterelamute renoveerimisega kaasnevatele probleemidele, toob välja, miks on oluline korterelamute renoveerimisele läheneda kompleksselt.

14.00-14.30 "Korterelamu sisekliima tagamine - probleemid ja võimalused" Anti Hamburg

14.30-15.00 "Välispiirete soojus- ja niiskustehniliste omadustega arvestamine korterelamute renoveerimisel" Leena Paap

15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-16.00 "Hoone kompleksne renoveerimine ja energiatõhusus" Anti Hamburg

16.00-16.30 "Korterelamute renoveerimislahenduste ehitusökonoomiline analüüs" Pille Hamburg

Osalemise eelduseks on registreerumine!

Registreerimine ja info ürituse kohta kuni 21. märtsini e-posti aadressil ehitusfyysika@tktk.ee.

Osavõtt on kõigile tasuta.

Seminari_kava.pdf

pdf, 117,1 KB, 03/09/11, 394 downloads