Nord Gas rajab Muugale vedelgaasi terminali


BNS 08.03.2011

Tallinna Sadama nõukogu andis teisipäeval heakskiidu projektile, mille kohaselt kerkib Muuga Sadama idaossa vedelgaasi (LPG) terminal.

Terminali rajab AS Nord Gas, mille omanike hulgas on Leonid ja Mark Eivin ning Jüri Mõis. Terminali põhiliseks tegevuseks saab olema Venemaa ja Kasahstani vedelgaasi transiit ning Baltikumi turu varustamine LPG-ga.

Terminali võimsuseks esimeses etapis võiks olla 300.000 tonni LPG-d aastas ja teise etapis kuni 800.000 tonni aastas, teatas Tallinna Sadam.

Tallinna Sadama nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul võimaldab rajatav terminal kasutada vedelgaasi samadel parameetritel kui maagaasi. "See tähendab, et paigaldades katlamajadesse täiendavad seadmed, on võimalik üle minna kallilt ahjukütuselt või keskkonda saastavalt kivisöelt ja põlevkivilt ökonoomsele ja puhtale vedelgaasile. Tegemist on olulise sammuga lähemale Eesti energeetilisele julgeolekule," rääkis Seli.

Terminali keskkonnamõju hindamise tulemusena selgus, et vedelgaasi ümberlaadimisterminali ehitamine ega hilisem ekspluateerimine kavandatud mahus ja viisil ei põhjusta olulist koormuse tõusu plaanitavale terminalialale ega selle lähiümbruse keskkonnale.

Terminalile valitud asukoht Muuga sadama idaosas on ohutuse tagamise aspektist sobiv, sest ettevõtte võimalikku maksimaalsesse ohualasse ei jää elamuid ega ühiskondlikke hooneid, märkis Tallinna Sadam.

Nord Gas on varem tegelenud veeldatud gaasi (LNG) terminali projektide ettevalmistamisega.