Vopak E.O.S. rajab Muugale 400.000 kuupmeetrit uusi mahuteid


BNS 08.03.2011

Riigile kuuluva Tallinna Sadam nõukogu nõustus teisipäeval ettevõtte juhatuse ettepanekuga rajada Muuga sadamasse kütusetransiidiga tegeleva AS-i Vopak E.O.S. tarbeks täiendav vedellasti mahutipark kogumahutavusega 400.000 kuupmeetrit, mis võimaldaks täiendavalt käidelda kuni viis miljonit tonni naftasaadusi aastas.

Tallinna Sadam nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on AS Vopak E.O.S. viimaste aastate jooksul teostanud käideldavate kaubamahtude säilitamiseks ja kasvatamiseks suuremahulisi arenguinvesteeringuid. "Treideritele ja kaubaomanikele kvaliteetse teenuse pakkumiseks vajab terminal täna eelkõige täiendavat mahutiparki produktide hoiustamiseks ja blendinguks ning täiendavat kairessursi VLCC tankerite laadimiseks/lossimiseks," lausus Seli.

Vopak E.O.S. on suurim iseseisev terminalide operaator Baltimaades ja suurim AS-i Tallinna Sadam kaubaoperaator. AS Vopak E.O.S. kuulub Royal Vopaki kontserni, mis on iseseisev ülemaailmne liider vedelate ja gaasiliste kemikaalide ja naftasaaduste töötlemise ja hoiustamise valdkonnas, märkis Tallinna Sadam. Eestis opereerib AS Vopak E.O.S. kolme terminaliga, mille mahutite kogumaht on 951.000 kuupmeerit. Terminalid asuvad Muuga sadamas (Pakterminal), Irus (Trendgate) ja Maardus (Termoil) ning on ühendatud Muuga sadamaga kaidega torujuhtmetega.

Eelmisel aastal käitles Vopak E.O.S. üle 19 miljoni tonni kaupa, mis moodustab ligi 52 protsenti kogu Tallinna Sadama poolt eelmisel aastal käideldud kauba mahust ja ligi 75 protsenti kogu käideldud vedellasti mahust. Vopaki kauba ümberlaadimiseks oli eelmisel aastal vastu võetud 364 laeva.

Muuga sadamas ja ümbruses on jäänud ainukeseks vedellasti terminali rajamiseks sobivaks alaks nõndanimetatud Lonessa territoorium sadama lääneosas. Nimetatud alal on kehtestatud vedellasti rajamist võimaldav detailplaneering ning väljastatud vastav ehitusluba. Rajatava terminali pindala oleks 20 hektarit.