Uus Mai kultuurikeskus võib tulla senisest mitu korda suurem


BNS 08.03.2011

Pärnus asuva Mai kultuurikeskuse lammutamine on tingitud Papiniidu 50 kinnistu hoonestusõiguse omaniku OÜ Orm soovist rajada selle asemele kaasaegsem ja pindalalt kaks kuni kolm korda suurem hoone.

"Uues keskuses jätkavad tegutsemist ka siiani samas hoones asunud kino, raamatukogu ja kultuurikeskus, millele lisaks on plaanis luua ka erinevad elu-, äri- ja büroopinnad," ütles BNS-ile OÜ Orm omaniku Roland Kallasmaa partner Kaido Randalu. "Parkimisprobleemide lahendamiseks rajatakse maa-alune parkla. Suuremad mõõtmed saab ka Mai kino, kus praeguse ühe saali asemele tehakse kaks kuni kolm saali," lisas ta.

Randalu märkis, et Mai Kultuurikeskuse hoone hetke olukord ei ole väga kiita, mistõttu taotles OÜ Orm detailplaneeringu algatamist.

Kuna varasemad algatused kultuurikeskuse uuendamiseks on veninud ei ole arendaja uude projekti partnereid ja lisanduvate pindade võimalikke operaatoreid hetkel kaasanud.

Pärnu linnavalitsus algatas esmaspäeval detailplaneeringu, mis näeb ette Papiniidu tänaval asuva Mai kultuurikeskuse lammutamise ning kinnistule sarnase otstarbega uushoonestuse rajamise.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on krundile uue hoone rajamine korterite, büroode, raamatukogu, kino, spordi- ja vabaajakeskuse tarbeks ning hoone võimalike ehitusmahtude väljaselgitamine ja linnaehituslike tingimuste määramine.