Nasva veerajatised ehitavad Arco Ehitus ja Keskkonnaarenduse OÜ


BNS 08.03.2011

Saaremaa Nasva aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja ehituse teise etapi riigihanke võitsid ühispakkumise teinud Arco Ehitus OÜ ja Keskkonnaarenduse OÜ, kirjutab Saarte Hääl.

Teise etapi raames on plaanis vee- ja kanalisatsiooniliitumise rajamine ligi 100 majapidamisele Nasva jõe Kuressaare-poolsel kaldal. Tööde maksumus on umbes 640.000 eurot ja tööde lõpptähtaeg 2012. aasta juuni.

Vee- ja reoveetorustike projekti 2009. aastal lõppenud esimese etapi käigus sai ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise võimaluse 57 valdavalt Nasva jõe läänekaldal asuvat kinnistut.

Ajaleht kirjutab, et Nasva ühisveevärgiga varustamise projekti teise etapi elluviimine sattus mõni aeg tagasi küsimärgi alla, kuna keskkonnainvesteeringute keskus lubas euronõuetele viidates kasutada raha vaid olemasoleva reoveekogumisala sees asuvate torustike rekonstrueerimiseks. Et Nasva jõest ida pool asuvas aleviku hoonestatud osas puuduvad ajalooliselt nii ühisveevärk kui ka kanalisatsioonisüsteemid, tuli olukorra lahendamiseks laiendada Nasva reoveekogumisala piire.

Kaarma valla keskkonna peaspetsialist Kairi Niit on varem öelnud, et trasside väljaehitamine Nasva jõe idakaldal on hädavajalik, sest elamute individuaalsed reoveesüsteemid ja erakaevude vesi ei vasta nõuetele. Üleujutuste tõttu on sisuliselt võimatu tagada puur- ja salvkaevudest saadava joogivee kvaliteeti ning elamute kanalisatsioonisüsteemide lekkekindlust.