Tapa Vesi otsib hankega reoveepuhasti renoveerijat


BNS 04.03.2011

Tapa valla vee-ettevõtja AS Tapa Vesi kuulutas välja Tapa reoveepuhasti renoveerimise projekteerimis- ja ehitushanke.

Hankega on kavas rekonstrueerida reoveepuhasti seadmed ja täiustada olemasolevat reoveepuhastit. Töövõtja peab projekteerima ja rekonstrueerima olemasoleva puhastusjaama ning parandama puhastusprotsessi tervikuna, tagades tulemused, mis on kooskõlas Eestis kehtivate keskkonnakaitsealaste ja jäätmeseaduse nõuetega.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab summeerituna olema vähemalt 1,7 miljonit eurot.

Hankele saab pakkumisi esitada 19. aprillini, pakkumised avatakse samal päeval.

Projekti rahastab AS Tapa Vesi, kaasrahastaja on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi keskkonnainvesteeringute keskuse.