Eesti ettevõtted osalevad Londonis Ecobuildi messil


BNS 28.02.2011

Eesti ettevõtjad osalevad EASi eestvedamisel 1.-3. märtsini ühisstendiga maailma juhtival keskkonna- ja energiasäästliku ehituse, planeerimise ja projekteerimise messil Ecobuild 2011. Messil osalemist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Messil osalemise peamiseks eesmärgiks on leida Eesti ettevõtetele uusi kasulikke ärikontakte. Teine eesmärk on tutvustada Eestit ja siinseid ettevõtteid kui kompetentseid ja innovaatilisi partneid energiasäästliku ehituse valdkonnas, tugevdades sellega Eesti ettevõtlussektori mainet tervikuna,“ kommenteeris EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas.

Ecobuild messil osalevate Eesti ettevõtete seas on ehitusmaterjalide tootjaid, projekteerimisettevõtteid ning ehitussektorile mõeldud IT-tugiteenuste pakkujaid nagu näiteks Targa maja lahendused. Riiklikul ühisstendil on esindatud 11 ettevõtet, nende hulgas Viking Window AS, Krimelte Tempsi OÜ, Amhold AS, EA Reng AS, Yoga Intelligent Building jt.

„Ootame messilt põnevaid kontakte ja uusi värskeid ideid, mida rakendada edaspidises töös. Soovime tutvustada Eesti arhitektide ja inseneride kompetentsi,“ kommenteeris Projekt Kuubis OÜ juhataja Merylin Jalakas. „Projekt Kuubis OÜ eesmärk on leida kasulikke koostööpartnereid, kellega siseneda uutele turgudele ja teha koostööd olemasolevatel välisturgudel,“ lisas Jalakas.

Messil osalevate ettevõtetega ühiselt on tehtud ära põhjalik ettevalmistustöö: EAS korraldab Eesti ettevõtetele kohtumisi potentsiaalsete klientidega; ette on valmistatud turundusüritus, kaasates Eesti saatkonda Londonis.

EASi eestvõttel osaletakse Ecobuildi messil ühisstendiga esmakordselt, mess toimub Londonis ExCeL´i messi- ja konverentsikeskuses. Eesti stendil on teretulnud ja oodatud kõik messi külastavad Eesti ettevõtted, kes soovivad kasutada stendi pinda kohtumisteks oma klientidega.