Tallinnasse Mustamäele võib kerkida uus korterelamu


BNS 22.02.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil algatada Mustamäe linnaosas asuva Sipelga tänav 3 planeeringu, millega antakse õigus kinnistule kuni kaheksakorruselise korterelamu ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,23 hektarit. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega Sipelga tänav 3 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni kaheksa maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks, selgus linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 30 meetrit ja ehitusalune pind 700 ruutmeetrit. Rajatava hoone maa-alune ja esimene korrus on kavandatud parkimiskorrustena ja ülejäänud korrustele nähakse ette korterid. Maksimaalselt on ette nähtud elamusse 35 korterit.

Planeeringu koostamise algatamist taotles OÜ Sipelga Maja.

Ühtlasi algatab linnavalitsus Tallinna–Tartu maantee vahetus läheduses Mõigu asumis asuva Kanali tee ja Kaabli tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu koostamise, millega antakse ehitusõigus kinnistule kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks.

Planeering näeb ette alale uue ning kaasaegse logistikahoone ehitamise koos seda teenindava büroohoone rajamisega.
Planeeritava maa-ala suurus on 6,18 hektarit. Kinnistud kuuluvad AS-ile Mõigu Ehituskoondis.