Bindersil on Pärnu ümbersõitudest valmis 35 protsenti


BNS 21.02.2011

Läti ehitusettevõttel on Pärnu ümbersõitudes maanteeameti andmetel kvaliteetselt teostatud ja üle antud ligi 35 protsenti kogu tööde mahust, umbes sama palju on Binders saanud raha.

Maanteameti andmetel on praegu Pärnu ümbersõiduteede ehituselt valdavalt mehed ja tehnika ära viidud, tööde teostamisel kasutati põhiliselt alltöövõtjaid. Talvisel perioodil kuni märtsi lõpuni ehitustöid ei teostata, välja arvatud talvine teede hooldus.

Pärast lepingu ülesütlemise teadet eelmise nädala lõpus Bindersiga kohtumisi pole toimunud. "SIA Bindersiga on lepingu täitmise käigus kohtutud korduvalt, kuid pärast möödunud neljapäeval kirja saamist pole kohtumisi toimunud. Kavatseme töövõtjale selgitada ja põhjendada, et nende lepingu ülesütlemise avaldus on õigustühine ja nad on kohustatud oma lepingulisi kohustusi täitma. Juhul, kui nad jätkuvalt keelduvad lepingut täitmast, kavatseme ise lepingu üles öelda ja nõuda kogu tekitatud kahju hüvitamist ja kõikide lepingust tulenevate trahvide tasumist," ütles BNS-ile esmaspäeva õhtul maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu.

Kui töövõtja ei kavatse lepingu täitmist vabatahtlikult jätkata, ütleb Kasesalu sõnul maanteeamet lepingu üles, nõuab kahju hüvitamist ja trahvide tasumist. "Kohtusse pöördume juhul, kui kõik kohtuvälised õigustekaitse viisid on ammendunud," lisas ta.

Neljapäeval teatas Binders maanteeametile saadetud kirjas Pärnu ümbersõidu ehituslepingute lõpetamisest. Pärnu Ehitajate teed ja läänepoolset ühendusteed ehitanud SIA Binders sõlmis vastavad ehituslepingud koos Eesti firmaga AS Koger & Partnerid 2009. aasta sügisel ning möödunud aasta suvel asus Binders konsortsiumis juhtivpartneri kohale.

Bindersi väitel on leping ettevõttele põhjustanud praeguseks miljoni lati suuruse kahju, kuna Binders on olnud sunnitud parandama ja kõrvaldama oma partnerfirma Koger & Partnerid poolseid puudujääke ehitustööde teostamise algetapil.

Binders tegi etteheiteid maanteeametile seoses võimetuse või soovimatusega tekkinud olukorda konstruktiivselt lahendada. Enda väitel on Binders fikseerinud enam kui 30 projekti ehitusjärelvalve teostaja ja tellija rikkumist.

Täpsemaid põhjusi lepingu ülesütlemiseks pole Binders avalikustanud, Kasesalu sõnul pole ka maanteeametil rohkem infot.

Pärnu ümbersõiduteed maksavad kokku ligi 24 miljonit eurot.

Kui läänepoolne ümbersõidutee on täiesti uus maantee, siis Pärnu linnas asuv Ehitajate tee lõik on üks osa Tallinnat muu Euroopaga ühendavast ligi 1000-kilomeetrisest Via Balticast. Pikemat aega on osa lõigust ajutise kattega üks pluss üks sõidurajaga ja kiiruspiirangutega.