Tallinn laseb uuendada lõigu Randvere teed


BNS 21.02.2011

Tallinna kommunaalamet käivitas riigihanke Randvere tee uuendamiseks lõigul Kummeli teest linna piirini.

Hange sisaldab teedeehituslikke töid, veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, sidekanalisatsiooni rajamist, elektrikaabelliinide rekonstrueerimist, foorjuhtimise rajamist ning haljastus- ja liikluskorralduslikke töid.

Remonditava teelõigu pikkus on ligikaudu 1,2 kilomeetrit ja tööd kestavad kava järgi selle aasta maist kuni septembri lõpuni. Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase kolme aasta netokäive olema tee-ehituse vallas olnud vähemalt 2,5 miljonit eurot aastas.

Hanke pakkumiste esitamise tähtaeg saabub 11. aprillil.