Binders loobub Pärnu ümbersõidu ehitusest, süüdistab maanteeametit


BNS 17.02.2011

Läti juhtivaid teedeehitusfirmasid Binders otsustas maanteeameti süstemaatiliselt ebajärjekindla kommunikatsiooni tõttu katkestada maanteeametiga sõlmitud Pärnu ümbersõidu ehitamise lepingu.

Antud leping on ettevõttele põhjustanud praeguseks miljoni lati suuruse kahju, kuna Binders on olnud sunnitud parandama ja kõrvaldama oma partnerfirma, ehitusettevõtte Koger & Partnerid poolseid puudujääke ehitustööde teostamise algetapil, teatas Binders.

Lisaks teeb Bindersile firma teatel meelehärmi maanteeameti võimetus või soovimatus tekkinud olukorda konstruktiivselt lahendada.

"Olime lihtsalt sunnitud sellise otsuse vastu võtma, sest tellija ja ehitusjärelvalvet teostavad institutsioonid polnud mitme kuu jooksul võimelised leidma lahendust, pakkumaks adekvaatset ehitustööde jätkamist võimaldavat graafikut," kommenteeris teedeehitusfirma Binders SIA juhatuse liige Normunds Luste.

Luste sõnul ei saa välistada ka seda, et järelvalve- ja kontrolliorganite taoline suhtumine on omapäraseks viisiks, millega Eesti riik püüab takistada välisettevõtete tegevust kohalikul turul. "Eriti ebajärjekindlat suhtumist meie ettevõtte suhtes kogesime pärast seda, kui meie antud projekti partnerfirmat, Koger & Partnereid, hakkas ähvardama maksejõuetus."

Bindersi konsortsium Koger & Partneritega loodi Eesti firma initsiatiivil 2009. aastal, et osaleda Pärnu ringsõidutee ehitaja riigihankest osavõtuks. Esialgu kuulus konsortsiumis juhtpositsioon ja põhivastutus Eesti firmale, kuid ehitustööde teostamise käigus selgus, et Koger & Partneritel polnud antud mahuka tellimuse täitmiseks piisavalt ressursse ega ka vajalikku professionaalsust, märkis Binders.

Binders märkis, et otsustas oma maine säilitamiseks hakata ise antud projekti peatöövõtjaks, lootuses, et selliselt on võimalik objekt lõpetada kvaliteetselt ning ettenähtud tähtajaks.

Binders mobiliseeris möödunud suvel Pärnu ringsõidutee ehitamiseks hulgaliselt oma käsutuses olevaid ressursse ja spetsialiste. "Töid teostati kvaliteetselt ja kiirelt, kuid sellest hoolimata jätkus senine järjekindlusetus Läti firma suhtes. Olukorra muudab keeruliseks ehitustööde kulude: energiaressursi, materjalide ja transpordi pidev kasv. Praeguseks on pöördumatult kaotatud nii aega kui ka rahalisi ressursse ning teedeehitusfirma Binders otsustas seda enam mitte jätkata," märkis firma.

"Oleme fikseerinud enam kui 30 projekti ehitusjärelvalve teostaja ja tellija rikkumist ning oleme otsustanud kindlalt oma õigusi kaitsta," märkis Luste.

Pärnu ümbersõidu ehitust sätestava lepingu sõlmisid ühispakkujad Binders ja Koger & Partnerid 2009. aastal ja leping nägi ette vastavate tööde teostamist kahes etapis, ühtekokku 23.632.193 euro eest.

Binders SIA asutati 1993. aastal.