Pärnu Sadam kavatseb süvendada laevateed


BNS 17.02.2011

AS Pärnu Sadam kavatseb tänavu aasta teisel poolel süvendada Pärnu laevatee sissesõidukanalit.

Pärnu Sadam taotles veebruari algul keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba, et süvendada laevateed laevadele turvalise pääsu loomiseks sadamasse. Pinnast on kavas merepõhjast eemaldada ligikaudu 688.300 kuupmeetri jagu. Töid on plaanib sadam teha liivapumbalaevadega, mille maht on kuni 5000 kuupmeetrit, selgub taotlusest.

Süvendamise põhiprojekti ja keskkonnamõju hindamise koostab Pärnu Sadama tellimisel süvendus- ja allveetööde ettevõte OÜ Corson.