KIK-i keskkonnaprogrammi laekus taotlusi 42 miljoni euro ulatuses


BNS 16.02.2011

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi laekus esmaste andmete kohaselt 863 taotlust, mille toetussoov on kokku üle 42 miljoni euro.

Taotlusvooru laekunud taotlustest on tavapäraselt suurim osa keskkonnateadlikkuse ja veemajanduse projektidele, millele tuli vastavalt 225 ja 99 taotlust, ütles KIK-i kommunikatsioonijuht Kristiina Pennar BNS-ile. "Viimane on ka kõige suurema toetussooviga ehk 18,5 miljonit eurot;" lisas ta.

Otsused projektide rahastamise osas teeb KIK-i nõukogu suve alguses.

Keskkonnaprogrammi kaudu toetatakse veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, kalandus ja keskkonnateadlikkuse programme. Varasemast keskkonnakorralduse programmist lahutati seekord maapõue, merekeskkonna ja atmosfääriõhu kaitse programmid.

Neile lisandub maakondlik programm, mis koosneb eelpoolnimetatud valdkondade väiksemamahulistest projektidest.