Komisjon ei rahuldanud Viimsi veetöötlusjaama hanke vaidlustust


BNS 16.02.2011

Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis rahuldamata AS Terrati vaidlustuse AS-i Viimsi Vesi hankele Viimsi veetöötlusjaama rajamiseks.

Terrat vaidlustas AS-i Esmar Ehitus hankele kvalifitseerimise ja edukaks tunnistamise.

Terratil on seitse päeva aega otsus kohtus vaidlustada.

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on üle 2,2 miljoni euro. Hanke raames tuleb ehitada kolm veereservuaari, veetöötluskompleks ja jaama väliskommunikatsioonid.

Seoses asjaoluga, et Viimsi vallale kuuluva Viimsi Vesi hankel võib osutuda võitjaks Esmar Ehitus küsis Viimsi Vesi jaanuari keskel keskkonnaministri käest nõu seoses võimaliku huvide konfliktiga Viimsi veepuhastusjaama ehitushankel. Nimelt on Esmar Ehituse juht Priit Post ka Viimsi Vee nõukogu liige.