Merko ei saanud Kroodi ristmiku hanget vaidlustades õigust


BNS 15.02.2011

Merko Ehitus ei saanud Maardu lähistele kavandatava kahetasandilise Kroodi ristmiku ehitushanke vaidluses õigust.

"Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis vaidlustuse rahuldamata. Otsuse peale võib esitada kaebuse halduskohtule seitsme päeva jooksul. Otsus jõustub kaebetähtaja möödumisel," ütles BNS-ile vaidlustuskomisjoni liige Veiko Vaske.

Varasema info järgi valis maanteeamet Kroodi ristmiku hankel võitjaks Läti firma AS BMGS Eesti filiaali ja Conrec Infra OÜ ühispakkumise. Selle otsuse vaidlustas Merko Ehitus AS koos oma tütarfirmade Merko Infra AS-i ja Tallinna Teede AS-iga. Ettevõtted vaidlustasid ka ühispakkujate Teede REV-2 AS-i ja OÜ Tilts Eesti filiaali kvalifitseerimise otsuse ja vastavaks tunnistamise otsuse.

Maanteeamet käivitas Kroodi eritasandilise ristmiku ehitamiseks hanke mullu novembris, tööde eeldatav maksumus on 110 miljonit krooni.

Ehitus hõlmab endas Maardu lähistel Põhjaranna tee ja Vana-Narva maantee pikenduse ehitust ning Vana-Narva maantee serva kavandatud kergliiklustee rajamist. Muu hulgas tuleb rajada kaks viadukti. Kroodi ristmiku valmides kaob ära Vana-Narva maantee raudteeülesõit.