Põhja-Tallinnasse Kalamajja võib kerkida uus korterelamu


BNS 15.02.2011

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäevasel istungil algatada planeeringu, millega antakse õigus Põhja-Tallinnasse Kalamaja asumisse Jahu tänavale kuni viiekorruselise elamu ehitamiseks.

Jahu tänav 1a ja 3b kinnistute planeeringu koostamise eesmärgiks on moodustavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni viiekorruselise kahe maa-aluse korrusega kokku kuni 38 korteriga elamu ehitamiseks, selgub eelnõu seletuskirjast.

Kavandatav hoone on planeeritud tänavapoolses osas kolme- kuni neljakorruseline ning hoovipoolses osas kuni viiekorruseline, sealjuures neljas ja viies korrus on kavandatud katusekorrusena ning Jahu tänava poolt tagasiastega kolm meetrit.

Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa ala suurus on 0,25 hektarit.

Planeeritav ala asub Põhja-Tallinnas Põhja puiestee, Soo, Vana-Kalamaja, Jahu ja Suur-Patarei tänavaga piiratud kvartalis. Planeeritavad kinnistud on hoonestamata. Mõlemad kinnistud on OÜ Canray Investeeringud kaasomandis. Ettevõtte omanikud on võrdsetes osades Alo Rõõmussaar ja Ott Vanaselja.

Algatatava detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Parkimine lahendatakse suures osas maa-alustel parkimiskorrustel.

Samuti kavatseb linnvalitsus vastu võtta kesklinnas asuva 0,28 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Faehlmanni tänav 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega antakse ehitusõigus kinnistule kuni viie maapealse ja kahe maa-aluse korruse ning äriruumidega elamu ehitamiseks. Faehlmanni tänav 18 kinnistul asuvale kinnistusele antakse õigus kolme maapealse korrusega hoone ehitamiseks.

Ühtlasi plaanib linnavalitsus kolmapäevasel istungil kehtestada Nõmme linnaosas asuva 0,24 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Männiku tee 98f kinnistu detailplaneeringu, milles on määratud kinnistule ehitusõigus kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.