Algas Kohila reoveepuhasti ehitushange


BNS 15.02.2011

OÜ Kohila Maja käivitas hanke Rapla maakonnas asuva Kohila alevi reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Tööd hõlmavad reoveepuhasti ehituse kõrval tehnohoone ja ballastvee mahuti ehitamist, samuti tuleb rajada muda komposteermisväljak ja kaks reoveepumplat. Olemaosolev reoveepuhasti tuleb lammutada, puhastada tuleb biotiigid.

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on ligi 2,1 miljonit eurot. Tööde plaanitav kestus on 450 päeva.

Hankel osaleja majandusaastate 2007–2009 iga-aastane ehitustööde netokäive peab olema vähemalt 958.675 eurot ehk 15 miljonit krooni.

Pakkumisi saab esitada kuni 13. aprillini.

Projekt saab toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.