Risti–Virtsu maantee teelõigu remondihange sai viis pakkumist


BNS 14.02.2011

Maanteeameti Lääne regiooni direktori asetäitja Margus Eisenschmidti sõnul sai Risti–Virtsu maantee 5,5-kilomeetrise Kirbla–Hälvati teelõigu remondi ja selleks vajaliku tehnilise projekti koostamise hange viis pakkumist.

Kirbla–Hälvati teelõik asub Läänemaal, Risti–Virtsu maantee kilomeetritel 34,8–40,3.

Remonditööd sisaldavad olemasoleva stabiliseeritud kihi purustamist, dreenkihi ehitust, liivast aluskihi ehitust, geosünteetide paigaldust, killustikaluse ehitust, kompleksstabiliseerimist, asfaltbetoonist katendkihtide ehitust, freesitud materjali laotamist laoturiga, tihendamist ja pindamist kõrvalmaanteedel ja uute liikluskorraldusvahendite paigaldamist.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive teedeehituse ja teeremondi tehniliste projektide koostamise osas peab olema vähemalt 64.000 eurot. Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive teedeehitus- ja remonditööde osas peab olema vähemalt 3,2 miljonit eurot. Nõuded on esitatud käibemaksuta.

Tööde kavandatav alguskuupäev on selle aasta 4. märts ja lõpp 15. september.