Tartu reoveekäitluse ehitushange sai kolm pakkumist


BNS 08.02.2011

Tartu linnale kuuluv AS Tartu Veevärk sai settekäitluskompleksi ehitushankele kolm pakkumist.

Pakkumiste hinnad jäid 6,4 ja 7,4 miljoni euro vahemikku, teatas ettevõte BNS-ile.

Hankekutse kohaselt jääb hanke eeldatav maksumus 6-6,33 miljoni euro vahemikku.

Hanke raames tuleb muu hulgas projekteerida anaeroobse mesofiilse kääritamise baasil toimiv settekäitluskompleks, ehitada metaanitank, gaasihoidla ning tehnohoone, hankida seadmed sette tihendamiseks ja hügieniseerimiseks, biogaasi puhastamiseks ning elektri- ja soojusenergia tootmiseks, uuendada ja ehitada settemahuteid, hankida uued mehaanilised settetahenduseseadmed, rekonstrueerida elektrialajaam, ehitada torustikke ja kaabelliine.

Hanke rahastajateks on Tartu Veevärk ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.