Brandente plaanib Tallinna Tähetorni tänavale tootmishooneid


BNS 08.02.2011

Soomes Kuopios asuv ehitusmetalli tootja Brandente kavandab oma tütarettevõtte Brandente Eesti OÜ kaudu Tallinna Tähetorni 102 aadressile 11 neljakorruselist äri- ja tootmishoonet.

Tallinna linn kavatseb kolmapäeval algatada Tähetorni tänav 102 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Sellega taotleb ettevõte ehitusõigust lisaks nimetatud hoonetele veel ühe pumpla ja alajaama ehituseks. Planeeritava maa‑ala on 4,12 hektarit suur. Krundil asub ka ajutine ehitis, mille valdaja on Ehitusmetall OÜ, selgub Tallinna linnavalitsuse kolmapäevase istungi materjalidest.

Tähetorni tn 102 kinnistu on tootmismaa sihtotstarbega kinnistu, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil Brandente Eesti OÜ ja Ehitusmetall OÜ kaasomandisse. Planeeritav kinnistu on valdavalt võsastunud jäätmaa. Ladude territooriumi ümbritseval alal kasvab üksikute suuremate puudega lepa- ja kasevõsa, vesisel pinnasel pajuvõsa.

Detailplaneeringu eskiisi koostas Ruum ja Maastik OÜ. Detailplaneeringu algatamist taotles Brandente Oy 2006. aasta suvel.