Kaks sundvõõrandamist Ülemistel maksavad Tallinnale 2,2 miljonit


BNS 08.02.2011

Tallinn maksab Ülemiste liiklussõlme sundvõõrandamise tasudeks kahele firmale kokku 2,2 miljonit eurot.

Tallinna linn kavatseb kolmapäeval anda abilinnapea Eha Võrgule volitused sõlmimaks lepe Tartu maantee 86A ehitise sundvõõrandamiseks. OÜ-le Solfer Trade maksab Tallinn kompensatsiooni kokku 1,8 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit eurot moodustab ehitise turuväärtus 2008. aasta kevade seisuga ning 492.120 eurot on sundvõõrandamisest ettevõttele tekkiv kahju seoses majandustegevuse katkemisega.

Solfer Trade ja Tallinn vaidlesid sundvõõrandamise üle ka kohtus, lepe on kompromissi tulemus. Solfer Trade kohustub ehitise üle andma 1. märtsil, hoone jääb ette maakaabli rajamisele, selgub Tallinna linnavalitsuse kolmapäevase istungi materjalidest.

Võrk saab volitused ka leppe sõlmimiseks OÜ-ga Orbona, et sundvõõrandada Ülemiste liiklussõlme ehituseks vajalik Filtri tee 9 389.861 euro eest. OÜ Orbona annab plaani järgi ehitiste valduse Tallinna linnale üle 1. septembril. Tootmismaa sihtotstarbega krundil pindalaga 3990 ruutmeetrit asub kontor-garaaž, kaalumaja ja kuur.

Tallinn tasub kruntide eest linna 2011. aasta investeerimistegevuse eelarves Tallinna kommunaalametile eraldatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise vahendite arvelt.